آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

۱۰ مطلب با موضوع «کتاب» ثبت شده است

 ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم    از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم... قرن امید وآزادی به زبان ساده  یعنی انسان به امید زنده است وناامیدی برای مومن کفراست وآزادی احساسی شیرین به وسعت انتظارات معقول و فطری انسان است.هرانسانی خودش می تواند احساس کند که آزاد است یازندانی،آزاد است یاقرنطینه،آزاد است یا تحت کنترل،آزاد است یا تحت نظارت،آزاد است یا... لیکن آزادی درپناه قانون رشد و صعود و درنبودقانون افت وسقوط! است یعنی آزادی درابعاد گوناگون بویژه اجتماعی می تواند باعث رشدوبالندگی شود البته اگرتحت حمایت قانون باشد که درغیرآن صورت موجب هرج و مرج است ودرآب گل آلود امید فقرا به شانس و امید اغنیا به زر و زور است  

درایران ماشیعیان پیرو حرف حق هستیم لیکن برای مثال گاهی با منطق یک گروه سیاسی خیلی موافق نیستیم یا اصلامتوجه نیستیم ولی از آنجا که با اصل دین مشکلی نداریم و با مردم سالاری هم عنادی نداریم ادب کرده شایدتباکی سیاسی کنیم و این همرنگی درآموزه های معنوی نه ریا است نه تقیه! بلکه به نوعی شبیه تباکی است . آقای خاتمی رییس جمهور محترم سابق درجایی فرمودند(( جامعه ی مدنی یعنی آزادی درپناه قانون.منتها قانونی که آزادی را به رسمیت بشناسد درتاریخ هرچه که باآزادی مقابل شده لطمه دیده حتی فضیلت های انسانی!

درجایی که دین درمقابل آزادی و عدالت درمقابل آزادی و سازندگی وتوسعه در مقابل آزادی قرار گرفته آن که لطمه خورده دین،عدالت و سازندگی بوده . هم دین قرون وسطی دربرابرآزادی شکست خورده و هم عدالت کمونیستی))

براین پایه هم آزادی مهم است هم قانون اگر می خواهیم درفضایی آزاد رشد کنیم باید به قانون اهمیت دهیم و آن را به رسمیت بشناسیم و قانون هم بایدملت رابه رسمیت بشناسدوازحقوق مادی و معنوی آن حمایت کند. درتمام سالهایی که درانتخابات شرکت کرده ایم تنها امیدمان این بوده که رییس جمهور،نماینده مجلس،فقیه عادل،شهردار و تمامی نمایندگان ملت، حامی مردم وحقوقشان باشندبه امیدخداوندعظیم.

A

برای کتاب اینجا کلیک کنید

۰۸ خرداد ۰۰ ، ۰۵:۱۹
Ali.akbari(Azad)

نوشته: علی اکبری

A

۲۵ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۳۹
Ali.akbari(Azad)

A

۲۴ بهمن ۹۹ ، ۰۰:۱۵
Ali.akbari(Azad)

A

۲۱ آبان ۹۹ ، ۰۳:۰۰
Ali.akbari(Azad)

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

۱ نظر ۰۱ تیر ۹۴ ، ۰۱:۴۷
Ali.akbari(Azad)

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

۲۱ فروردين ۹۴ ، ۰۲:۰۷
Ali.akbari(Azad)

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

۲۰ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۳۵
Ali.akbari(Azad)

۰۳ تیر ۹۳ ، ۰۷:۳۰
Ali.akbari(Azad)

Aliakbari

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

علی اکبری

۰۱ تیر ۹۳ ، ۱۴:۱۱
Ali.akbari(Azad)

۰۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۴۷
Ali.akbari(Azad)