آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

ظاهرپرست

شنبه, ۳ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۵۹ ق.ظ

آن زاهد ظاهرپرست افسونم کرد


ازراه جوانی گرفت وپیرم کرد


من عاشق پرستوهای شادبودم


ازراه راست گرفت و محرومم کرد


من درپی عطرناب و ناز نسترنها


آرامستان بردو از زندگی سیرم کرد


وعده ی آب زم زم پاکم داد


زهرتلخ داد و زمین گیرم کرد


قانون خدانه, قانون خودش افراشت


تشنه ی بزم دنیا و بی نام ونشانم کرد

A