آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

مست

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۰۴:۳۲ ق.ظ

عارف ار مست شود باکی نیست 

در خیالش خس و خاشاکی نیست

زاهدارمست شود بدخاکی است

درسرش جزحلال ویاحرام تاکی نیست

عابدارمست شود بدحالی است

تاچهل روز جزتوبه هیچ کارش نیست

عالم ارمست شود نیک حالی است

سر افلاک گوید و باکش نیست

آزاد ارمست شود چون حالی است 

عارف است و عابداست و زاهدنیست

A