آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

دنیا

پنجشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۳ ب.ظ

ندیده کعبه من بتها شکستم


نرفته از وطن دنیا رو گشتم


به دین حق شدم یار محمد


ننوشیدم می و دل هم شکستم

A